Beskæring af træer – Odense og Fyn

Er træet blevet for stort, gammelt, farligt eller på anden måde i konflikt med omgivelserne, så kan Arborist Service tilbyde beskæring af træer i Odense og på Fyn. Som udgangspunkt er det nødvendigt, at besigtige opgaven for at kunne tilbyde beskæring og træpleje til den rigtige priser.

Sådan beskæres træer

Få et godt indblik i hvordan vi løser jobbet. Herunder finder du de metoder vi bruger ved beskæring af træer. Se før- og efterbilleder i galleriet nederst eller en film af beskæring her!

Beskæring af træer

Grundlæggende beskæres træet på en træbiologisk ansvarlig måde og efter principper der respekterer fremtidig kroneopbygning. For at undgå vanris, fjernes der ikke mere end 1/3 af den totale løvmasse. Metode og placering af beskæringssnit indrettes efter træet forhold og blivende grene. Meget kraftige grene der ikke tåler den ønskede beskæring, men som er i konflikt med omgivelserne (bygninger mv.), beskæres således at det svækker grenens produktionsevnen og fremmer grenkrave, hvilket med års mellemrum giver mulighed for ydeligere beskæring.

Efter beskæring skal træet stadig ligne et træ

Tidspunkt for beskæring af træer

Tidspunktet for beskæring af træer fastlægges efter træet naturlige cyklus, vækstvilkår og vitalitet, så træet får en så god og sund sårheling som muligt og chancen for sygdomsangreb nedsættes. Beskæring foretages derfor når træets energioverskud anses for at være optimal, hvilket for de fleste frugt- og løvtræer er i sommerperioden. Vinter- og forårsbeskæring er træbiologisk helt forkert, med mindre at der er tale om styning.

 

Beskæring af nåletræer

Nåletræer kan ikke beskæres i højden!

Først og fremmest kan træet ikke tåle det og dernæst giver det et rædselsfuldt resultat. Nåletræer kan til en vis grænse opstammes eller delvist beskæres hvis grene er i konflikt med omgivelserne (bygninger mv.).

Træpleje_beskæring_af_træer_Odense

Beskæring af løvtræer – ”bare ned i halv højde”

Nej, det kan voksne træer og Arborist Service desværre ikke!

Skæres alle blade og knopper væk, på ikke stynede træer, så fjernes hele træets produktionsapparat og træet vil ende med at blive farligt eller død. Store snit som aldrig lukker giver adgang for råd og nye grene der vokser sig store vil knække af, fordi de ikke er hæftet ordentligt ind i stammen.

 

Træbeskæring_Odense

Styning og stynede træer

Stynede træer etableres som helt unge træer (2-4 år). Træets tilvækst skæres jævnligt tilbage, hvilket danner de karakteristiske knuder af arvæv hvor nye skyd hele tiden indkapsler gamle snit. Ved beskæringen efterlades nogle førsteårsskud, såkaldte ”startere” der giver træet en bedre start ved løvspring. Til forskel fra andre beskæringer udføres beskæringen i dvaleperioden (vinter), mens stivelsen er oplagret i rod og stamme.

Ældre træer der ikke fra starten er etableret til styning tåler ikke denne beskæring.

 

Beskæring_Styning_træ

Delvis beskæring af træer

Delvis beskæring foretages hvor trækronen er i konflikt med omgivelserne som f.eks. bygninger, naboer, trafik, el-ledninger og anden bevoksning.

Som alle andre beskæringsopgaver udføres arbejdet ved træklatring uden klatrespore, så træet ikke tager skade.

Odense_Beskæring_af_træer

Kronepleje og kronetyndning

Kronepleje foretages for at bevare træet sikkert og sundt, ved at bortskære døde, syge, krydsende og svage grene. Kronetynding anvendes for at give mere lys under træet, reducere vindmodstand eller for at aflaste træets tunge grene.

Arbejdet udføres ved træklatring uden klatrespore, så træet ikke tager skade.

Beskæring_af_træ

Kronereduktion

Kronereduktion anvendes hvor kronens omfang ønskes mindre. Det tilstræbes samtidigt at træet bevare sin naturlige form. For at undgå vanris, fjernes der ikke mere end 1/3 af den totale løvmasse. Som alle andre beskæringsopgaver udføres arbejdet ved træklatring uden klatrespore, så træet ikke tager skade.

Se en film af en fuld kronereduktion her!

Beskæring_Odense

Vi fjerner Efeu inden det ødelægger træet

Efeu der slynger sig op af træer kan være dekorativt og til at starte med skader det ikke værtstræet. Men når træer smider bladene om efteråret, så er det også for at kunne modstå vinterstorme. Efeu smider ikke bladene men overvintre for fulde sejl og det udgør en øget risiko for stormfald, hvis det får lov til at brede sig ud i kronen, hvilket samtidigt tager lyset fra træets bladmængde så træet efterhånden går ud. Vi fjerner Efeu/Vedbend inden det ødelægger træet.

Se et før- og efterbillede i galleriet herunder.

 

Træpleje_Odense_Beskæring

Opdeling og opskæring

Brændelængder

Beskæringsopgaver fremkalder sjældent træ med brændværdi. Skulle det alligevel være tilfældet så kan vi tilbyde opskæring til brændelængde (25-35cm), ned til flasketykkelse.

Fyns_Topkapning_Odense

Opdeling i håndterbar længder

Ønsker du selv at rydde op efter beskæringen, uden at det kræver en motorsav, så kan vi neddele grenaffaldet så det let kan flyttes eller være i en trailer.

Træfældning

Ingen opdeling

Har du en motorsav, så kan vi naturligvis også efterlade grenaffald uden opskæring.

”Opdeling og opskæring” inkluderer ikke bortskaffelse af grenaffald, oprydning, stakning, stubfræsning, kløvning eller stabling.

Træfældning_Odense

Oprydning og bortskaffelse

Du rydder op

Hvis du vælger selv at stå for oprydning og bortskaffelse af grenaffaldet, er der meget at spare.

Fyns_træpleje_Odense

Vi rydder op

Skal vi stå for oprydning og bortskaffelse, så skal affaldet stakkes ved fast banet vej, således at vognmanden kan grabbe affaldet med kran. Hvis træet står langt fra fast banet vej så er det en betydelig omkostning fordi det så kræver meget manuelt arbejde.

Træfældning_Arborist_Service

Billedegalleri for beskæring af træer i Odense og på Fyn

Se billeder fra opgaver med beskæring herunder og ikke mindst billeder af træer før og efter beskæringen. Arborist Service poster også jævnligt billeder fra dagens arbejde på Facebook og fortæller kort om de opgaver vi løser.

Tilbud_træfældning_Fyn

Se vores film på YouTube

På YouTube har vi over 17.300 abonnenter og ikke mindre end
3 millioner visninger.

Tilbud_Træfældning

Mød os på Facebook

Her finder du små indslag fra hverdagen, billeder, film og træfældningsnørderi mv.

Odense_Træfældning_Tilbud

Kontakt Arborist Service

Ring til Arborist Service på telefon
22 77 06 08 eller skriv til os på mail.